Adatkezelési tájékoztatás

karrier-boldogsag.hu_adatkezeles

A tájékoztató célja, hogy arról informáljuk az olvasót, hogy milyen adatokat és miért gyűjtünk, valamint, hogy mire használjuk ezeket.

A karrier-boldogsag.hu elkötelezetten védi a magánéletet.

Az oldal használatával és / vagy a szolgáltatás igénybevételével az ügyfél hozzájárul a személyes adatai feldolgozásához a tájékoztatóban leírtak szerint.

Definíciók

Személyes adat – természetes személyre vonatkozó információk.
Feldolgozás – minden olyan művelet ami személyes adattal kapcsolatos.
Az adatalany – olyan természetes személy, akinek személyes adatait tárolják.
Gyermek – természetes személy 16 éves kor alatt.
Mi / mi – karrier-boldogsag.hu tanácsadója

 

Adatvédelmi alapelvek

 • A feldolgozás jogszerű, tisztességes, átlátható. Feldolgozási tevékenységünk jogszerű. Mindig figyelembe vesszük az ügyfél jogait a személyes adatok feldolgozása előtt. Információkat nyújtunk kérésre a feldolgozásra vonatkozóan.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink a személyes adatok összegyűjtésének célját szolgálják.
 • A feldolgozás minimális adat. Csak a szükséges személyes adatok minimális mennyiségét gyűjtjük és dolgozzuk fel.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Nem tároljuk személyes adataidat a szükségesnél hosszabb ideig.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítására.
 • Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében.

Az adatalany jogosultságai

Az adatalany az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Az információhoz való jog– azaz azt jelenti, hogy jogosan tudnia kell, hogy személyes adatait feldolgozzák-e; milyen adatokat gyűjtenek, milyen célból és mennyi ideig tárolják.
 • Hozzáférési jog– az adatalanynak joga van hozzáférni a róla gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja a jogot arra, hogy az adatalany személyes adatainak másolatát kérje és szerezze be.
 • A helyesbítéshez való jog– vagyis az adatalanynak joga van arra, hogy pontatlan vagy hiányos személyes adatait helyesbítse vagy törölje.
 • Törlési jog– bizonyos körülmények között az adatalany kérheti, hogy személyes adatai törölve legyenek a nyilvántartásunkból.
 • A feldolgozás korlátozásának joga– ha bizonyos feltételek érvényesek, akkor jogosult a személyes adatok feldolgozásának korlátozására.
 • A feldolgozás elleni kifogás joga– bizonyos esetekben az adatalany jogában áll kifogásolni a személyes adatok feldolgozását, például közvetlen marketing esetén.

Az összegyűjtött adatok

Az ügyfél által megadott adatok
Ez lehet az e-mail cím, név, számlázási cím, otthoni cím stb. – főként olyan információk, amelyek szükségesek egy termék / szolgáltatás nyújtásához. Az általad megadott adatokat mentettük annak érdekében, hogy szolgáltatás nyújtása történhessen.

Tájékoztatás partnereinkről
Bizalmas partnereinkről információkat gyűjtünk, megerősítve, hogy joguk van arra, hogy megosszák velünk ezeket az információkat.

Hogyan használjuk a személyes adatokat?

Az adatokat a szolgáltatás nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a felhasználóink védelmére használjuk fel.

Amikor az ügyfél felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizzük nyilvántartásunkban a lefolytatott írásbeli kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen a lehetséges ügyfélproblémák a megoldásában. E-mail címed felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassunk, értesítést küldve a közelgő változásokról vagy fejlesztésekről.

Személyes adataidat használjuk a következők érdekében:

 • Szolgáltatás nyújtásához. Ez magában foglalja például a regisztrációt, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat; termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt; és értesítést bármely szolgáltatás módosításáról.
 • az ügyfelek kiszolgálásainak fokozása;
 • jogi vagy szerződéskötési kötelezettségek teljesítése.

Személyes adataidat csak jogszerűen és / vagy hozzájárulásoddal használjuk.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt a személyes adatokat a következő célokra fordítjuk:

 • azonosítás;
 • szolgáltatás nyújtása vagy termék küldése;
 • kommunikáció vagy számlázás közlése;

Érdeklődésed alapján feldolgozzuk személyes adataidat a következő célokra:

 • hogy személyre szabott ajánlatokat küldjünk * (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinkről);
 • Ügyfélbázisunk (beszerzési viselkedés és történelem) igazgatására és elemzésére a kínált termékek / szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • kérdőívekhez, felmérésekhez az ügyfelek elégedettségével kapcsolatban;

A beleegyezéseddel a személyes adatokat feldolgozhatjuk az alábbi célokra:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldésére (tőlünk);
 • más célokra, amelyekre külön megkértük a beleegyezésed;

Feldolgozzuk személyes adataidat a törvényből fakadó kötelezettség teljesítéséhez és / vagy a törvény által biztosított lehetőségekhez. Fenntartjuk a jogot a személyes adatok összegyűjtésére és az ilyen adatok felhasználására. Az irányelv hatályán kívül eső adatokat csak akkor használunk, ha névtelen. A számlázási célokra vagy a törvényből eredő egyéb kötelezettségekre is felhasználhatjuk az adataidat.

A személyes adataidat olyan további célokra is feldolgozhatjuk, amelyek nem szerepelnek itt, de kompatibilisek az eredeti célhoz, amelyhez az adatokat gyűjtöttük. Ehhez biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem károsítja az érdekeidet és
 • a feldolgozás megfelelő védelmét.

A további feldolgozásról és célokról tájékoztatni fogunk.
Az adatoknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt a hozzájárulásodat kérjük.

Ki férhet hozzá az ügyfél személyes adataihoz?

Nem osztjuk meg személyes adataidat idegenekkel. Bizonyos esetekben bizalmas partnereinknek nyújtunk személyes adatokat annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását.

Adatainkat az alábbiakkal osztjuk meg:

Kapcsolt harmadik felek:

 

Csak olyan feldolgozópartnerekkel dolgozunk, akik képesek biztosítani a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Személyes adataidat harmadik feleknek vagy köztisztviselőknek akkor adjuk át, amikor erre jogilag kötelezve vagyunk. A személyes adatokat csak akkor osztjuk meg kívülálló vállalkozásokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll a kifejezett hozzájárulásod.

Hogyan védjük az ügyfél adatait?

Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk a weboldalainkat és felhasználóinkat a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

Ennek érdekében különösen:

 • Szolgáltatásainkat SSL használatával titkosítjuk.
 • Weboldalainkat folyamatosan monitorozzuk.
 • A rendszereinkhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk – a fizikai biztonsági intézkedéseinkre is kiterjedően – adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatainkat.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak a karrier-boldogsag.hu tanácsadója és üzleti partnerei jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a részünkre történő feldolgozása érdekében szüksége van, és rájuk szigorú szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.

Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, nem garantálhatjuk az információ biztonságát. Mindazonáltal ígérjük, hogy értesítjük az adatsérülésekről a megfelelő hatóságot. Arról is értesítjük, ha fenyegetést jelent az ügyfél jogaival vagy érdekeivel szemben. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a biztonság megsértését és segítsük a hatóságokat abban, hogy semmilyen jogsértés ne történjen.

Ha van fiókod van nálunk, vedd figyelembe, hogy titokban kell tartanod a felhasználóneved és jelszavad.

Gyermekek

Nem szándékozunk összegyűjteni vagy tudatosan nem gyűjtjük a gyermekek adatait.

Az adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi Szabályzat módosítására.
Utolsó módosítás történt: 2018. május 17.